Đăng nhập

Sở Y tế tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đơn vị trực thuộc

​​​I. Các đơn vị tuyến tỉnh

1. Chi cục ATVSTP

2. Chi cục Dân số - KHHGĐ

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

6. Bệnh viện Mẳt & Da liễu

7. Bệnh viện Nhi

8. Bệnh viện Nhiệt đới

9. Trung tâm Pháp y

10. Bệnh viện Phong Chí Linh

11. Bệnh viện Phổi

12. Bệnh viện Phụ sản

13. Bệnh viện Phục hồi chức năng

14. Bệnh viện Tâm thần

15. Bệnh viện Y học cổ truyền

 

II. Các đơn vị tuyến huyện/TP/TX

1. Trung tâm y tế huyện Bình Giang

2. Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng

3. Trung tâm y tế TP Chí Linh

4. Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

5. Trung tâm y tế huyện Kim Thành

6. Trung tâm y tế Thị xã Kinh Môn

7. Trung tâm y tế huyện Nam Sách

8. Trung tâm y tế huyện Ninh Giang

9. Trung tâm y tế huyện Thanh Miện

10. Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ

11. Trung tâm y tế huyện Thanh Hà

12. Trung tâm y tế TP Hải Dương