Skip navigation links
Skip Navigation LinksTrang chủ > Thông tin chuyên ngành
Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHYT 
Cập nhật : 15/08/2012 3:10 CH 
 

Sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị trực thuộc hai ngành thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh BHYT, giúp người dân đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Những năm qua, Sở Y tế Hải Dương đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm  xây dựng và ký kết chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế ( BHYT) để làm căn cứ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hai ngành và các đơn vị tham gia khám chữa bệnh bằng BHYT đóng trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHYT ; nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ; sử dụng quỹ BHYT hợp lý, an toàn và hiệu quả , từng bước thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Mỗi ngày Trung tâm PC các bệnh xã hội có khoảng 30-50 bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT.

Sau ba năm ( 2009-2011) thực hiện chương trình phối hợp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp người dân đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, đã tạo ra cơ sở quan trọng giúp các đơn vị trực thuộc hai ngành và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT định hướng đúng trong xây dựng kế hoạch , triển khai nhiệm vụ chuyên môn nhằm bảo đảm các mục tiêu chung . Đến nay,  toàn tỉnh có trên 60% dân số tham gia BHYT; chất lượng năng lực khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh được nâng cao thêm một bước( chi tại tỉnh đạt 73% tổng chi khám chữa bệnh BHYT) ; dịch vụ y tế ngày càng triển khai gần dân ( 90% thẻ BHYTđăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở , trong đó thẻ bảo hiểm y tế ở tuyến xã chiếm 60% số thẻ tuyến cơ sở ) ; giảm tải tuyến trên ( chi đa tuyến ngoại tỉnh chiếm 27% tổng chi khám chữa bệnh BHYT) ; Việc sử dụng quỹ BHYT hiệu quả , an toàn , cân đối là minh chứng cụ thể của việc thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách BHYT tại  địa phương. Mặt khác,  còn thể hiện năng lực quản lý điều hành, khả năng thực hiện các đề án nhằm phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh BHYT như :xây dựng mô hình thực hiện phương thức thanh toán theo đinh suất, quản lý và phân bố thẻ BHYT đăng ký  khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo khu vực; phân bổ và quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT tuyến xã;  trích lập quỹ chung của tỉnh để chi phí cho người chạy thận nhân tạo , người mắc bệnh ung thư , bệnh máu; tăng cường việc cấp thuốc tiểu đường tại tuyến huyện , thực hiện phối  hợp trong quy trình khám chữa bệnh , thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT … Đây cũng là một trong những kinh nghiệm, sáng kiến hay được liên ngành đề xuất thực hiện rất sớm.

Có được những kết quả trên, Chương trình phối hợp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tốt trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi , bổ sung các văn bản liên quan đến chế độ chính sách BHYT của Trung ương và địa phương về hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao  thông; ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán ; tham gia hội thảo về phương thức thanh toán theo định suất do Bộ y  tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức ; thực hiện khảo sát tình hình thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi ; tình hình quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho tuyến xã tại tỉnh Hải Dương theo yêu cầu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QQĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh ; tham gia xây dựng đề cương giám sát việc thực hiện chính sách  pháp luật về BHYT do Ban Văn  hóa xã hội – HĐND tỉnh tổ chức và thực hiện công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại các cơ sở , ban ngành và đơn vị tham gia chính sách BHYT trong tỉnh…

Để phổ biến rộng rãi các chính sách về BHYT, chế độ khám chữa bệnh BHYT đến đối tượng tham gia BHYT và người bệnh BHYT. Liên ngành đã chủ động phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình, Báo Hải Dương, Ban  Tuyên giáo Tỉnh Ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội , Liên đoàn Lao động tỉnh… tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức: thực hiện chuyên mục giải đáp  trên Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh 2 lần /tháng; Thực hiện hàng chục  phóng sự, tọa đàm trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện BHYT trên  chuyên mục “ Mỗi tuần một chuyện “; Phóng sự  phản ánh gương người tốt, việc tốt về nâng cao năng lực khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở và phóng sự về khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên … Đồng thời xây dựng 5 mẫu hướng dẫn chế độ khám chữa bệnh BHYT để in cấp cho 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đều công khai thông báo giá thu một phần viện phí và sơ đồ quy trình khám chữa bệnh , thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT do liên ngành quy định. Ngoài ra hoạt động tuyên truyền còn được liên ngành tổ chức lồng ghép thông qua một số hội nghị của ngành y tế.

Là một trong những tỉnh tích cực thực hiện luật BHYT, trong  3 năm liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thống nhất trong công tác chỉ đạo nhiều nội dụng liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại địa phương như  chỉ đạo hướng dẫn bệnh viện Đa khoa của 12 huyện, thành phố, thị xã thực hiện thanh toán theo định suất ( Hải Dương là 1 trong 3 tỉnh , thành phố , thị xã của cả nước có diện bao phủ 100% thực hiện định suất ở tuyến huyện ); Thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức thực hiện thí điểm mô hình quản lý mới trong khám chữa bệnh BHYT: giao cho một số bệnh viện tuyến tỉnh làm đơn vị đầu mối thực hiện 3 chức năng khám chữa bệnh BHYT  đó là : nhận người bệnh ở tuyến cơ sở chuyển lên, khám chữa bệnh ban đầu và quản lý một số trạm y tế tuyến xã  nhằm giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Hải Dương. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo được liên ngành phối hợp thực hiện theo đúng quy định. Mỗi năm, có trên 50% cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện và tỉnh được kiểm tra . Đối với các trạm y tế xã, tập trung kiểm tra những đơn vị có tồn tại, vướng mắc trong thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh, những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục : Hoạt động thanh tra, kiểm tra mới chỉ bó hẹp trong phạm vi kiểm tra chuyên môn giữa phòng giám định BHYT, phòng kế hoạch , tài chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh với phòng nghiệp vụ Y và Dược của Sở y tế , chưa có sự tham gia phối hợp của Thanh tra Sở Y tế và Phòng kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh . Chương trình phối hợp cũng chưa đề cập được cụ thể nội dung phối hợp của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện và cơ sở khám chữa bệnh BHYT;  Quá trình thực hiện , một số nội dung chưa được đầy đủ như công tác trao đổi thông tin, báo cáo sơ kết, tổng kết , đánh giá đúc rút kinh nghiệm trên cơ sở kết quả hoạt động của chương trình và việc sao gửi văn bản giữa hai ngành chưa kịp thời , thường xuyên, thường chỉ lồng ghép, dẫn đến tình trạng một số cơ sở thực hiện chương trình phối hợp còn mang tính hình thức, chung chung.

Để công tác phối hợp giữa hai ngành ngày càng tốt hơn, Liên ngành Y tế- Bảo hiểm xã hôi tỉnh đã đề xuất một số nội dung như  : Thay đổi  hình thức văn bản, từ năm 2012  Liên ngành tổ chức xây dựng và ký Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; Tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hai ngành , các cơ sở khám chữa bệnh BHYTđóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung quy chế phối hợp , tổ chức triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, tránh hình thức…nhằm tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa hai ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

                                                                                            Phương Anh

In trang Quay lại Lên trên
CLIP TIÊU BIỂU
KHO DỮ LIỆU
Liên kết Website