LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay291 
 Hôm qua1593
 Tuần này1884 
 Tất cả7106965 
IP: 18.232.179.37
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC NGHIỆP VỤ Y
 
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2021
 
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2021(14/01/2022)
Danh sách các nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng nhận là lương y tháng 6 năm 2021(31/08/2021)
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2020(31/12/2020)
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2020(31/12/2020)
Danh sách cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2020(27/07/2020)
Danh sách cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2019(27/07/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2020(24/07/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CẢ NĂM 2019(24/07/2020)
Danh sách các cơ sở đã được cấp GPHD năm 2018.(22/05/2019)
 
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh năm 2022
 
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2022(20/12/2022)
Quyết định thu hồi GPHĐ năm 2022(24/11/2022)
Thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ năm 2022(07/10/2022)
Các Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề năm 2022(14/07/2022)
 
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh năm 2023
 
Quyết định thu hồi GPHĐ năm 2023(27/07/2023)
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023(24/02/2023)