PHÁT THANH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay171 
 Hôm qua1937
 Tuần này7300 
 Tất cả1576926 
IP: 10.0.1.10
 

NGHIỆP VỤ DƯỢC
 
Các Nghị định, Thông tư về mỹ phẩm
 
Các thông tư về lĩnh vực Dược đã ban hành(12/09/2018)
CV yêu cầu triển khai Luật Dược 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật(09/04/2018)
 
Thông báo đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn cho người đã cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
 
Công văn 1593.SYT-NVD ngày 12.9.2019 về việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm(09/10/2019)
CV 1652 Về đảm bảo đủ thuốc(30/09/2019)
cv 1248 BC CTD 6Th đầu năm 2019(25/07/2019)
Công văn triển khai đề án kê đơn(28/05/2019)
Công văn đánh giá địnhkỳ về duy trì đáp ứng GPP, GDP năm 2019(05/12/2018)
Triển khai ứng dụng CNTT kết nối mạng cơ sở bán lẻ thuốc(15/11/2018)
Công văn số 754 Cung cấp thông tin liên hệ và thông tin người hành nghề dược(27/07/2018)
Công văn số 753 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt(27/07/2018)
Công văn số 752 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc(GDP)(27/07/2018)
 
Công văn số 1649.SYT-NVD ngày 20.9.2019 về việc thu hồi MP vi phạm
 
công văn 1501.SYT-NVD ngày 30.8.2019 thu hồi sản phẩm vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm(04/09/2019)
công văn 1502.SYT-NVD ngày 30.8.2019 về việc thu hồi MP vi phạm(04/09/2019)
Công văn số 1436.SYT-NVD ngày 20.8.19 về việc thu hồi MP vi phạm(21/08/2019)
Công văn số 1431.SYT-NVD ngày 20.8.19 về việc thu hồi MP vi phạm(21/08/2019)
Công văn 1301 NVD-SYT ngày 30.7.2019 về việc thu hồi MP vi phạm(08/08/2019)
Công văn 1265 NVD-SYT ngày 25.7.2019 về việc thu hồi MP vi phạm(31/07/2019)
Công văn 1241.SYT-NVD ngày 22.7.2019 về việc thu hồi MP vi phạm(29/07/2019)
Công văn 1238.SYT-NVD ngày 22.7.2019 về việc thu hồi Mỹ phẩm vi phạm(22/07/2019)
Công văn 1195.SYT-NVD ngày 16.7.2019 về việc thu hồi Mỹ phẩm vi phạm(22/07/2019)
 
CV 1718 Thu hồi thuốc Ranitidine
 
CV 1717 đình chỉ thuốc Desratel(08/10/2019)
CV 1671 Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000(30/09/2019)
Công văn số 15582/QL D-CL ngày 11/9/2019 Thuốc cốm Virvic gran(17/09/2019)
Thông tin về thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi SEBEMIN(05/09/2019)
Công văn 1151.SYT-NVD ngày 08.07.2019 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng(15/07/2019)