LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay295 
 Hôm qua1593
 Tuần này1888 
 Tất cả7106969 
IP: 18.232.179.37
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC DƯỢC, MỸ PHẨM
 
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo năm 2021
 
Danh sách cấp GXN nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc năm 2021(25/03/2022)
Danh sách cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2021(24/03/2022)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược(14/01/2022)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP năm 2021(13/01/2022)
Danh sách cơ sở dược cấp đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2021(13/12/2021)
Danh sách cấp Chứng chỉ Dược năm 2021(13/12/2021)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược(13/12/2021)
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo(12/08/2021)
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở(28/06/2021)
 
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo năm 2022
 
QĐ vv cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược năm 2022(04/01/2023)
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2022(31/12/2022)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2022(31/12/2022)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2022(31/12/2022)
Danh sách cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm(27/10/2022)
Ban hành công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam(06/10/2022)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2022(28/09/2022)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 2022(29/08/2022)
Danh sách thu hồi thẻ người giới thiệu thuốc của các Công ty(28/07/2022)
 
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2023
 
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở(21/09/2023)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 2023(18/09/2023)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2023(18/09/2023)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2023(18/09/2023)
Văn bản thông báo đáp ứng GSP của các cơ sở(14/09/2023)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2023(13/09/2023)
QĐ vv cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược năm 2023(11/09/2023)
Danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm(18/08/2023)