LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay117 
 Hôm qua2975
 Tuần này13609 
 Tất cả6737396 
IP: 3.239.129.52
 
 
PHÁT THANH
CÔNG BỐ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học
 
Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm dân số - kế hoach hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh(02/10/2013)
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy(02/10/2013)
Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc(02/10/2013)
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước(02/10/2013)
 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
 
Lĩnh vực ATVSTP(01/12/2022)
Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế(13/01/2022)
Lĩnh vực HIV/AIDS(13/10/2021)
Lĩnh vực Khám chữa bệnh (Quản lý hành nghề)(13/10/2021)
Lĩnh vực Y tế dự phòng(13/10/2021)
Lĩnh vực Mỹ phẩm(19/05/2021)
Lĩnh vực Dược phẩm(08/10/2019)
Lĩnh vực Khám chữa bệnh nhân đạo(18/07/2019)
Lĩnh vực Y dược cổ truyền(03/07/2019)
 
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ (BV tư nhân chuyên khoa Mắt Quốc tế DND Hải Dương)
 
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ lần 3 (BV đa khoa tỉnh Hải Dương)(22/04/2022)
Công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ lần 2 (Bệnh viện đa khoa tỉnh HD)(12/01/2022)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ CƠ QUAN KHÁC(01/01/2022)
 
Tổ chức Công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ