LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2157 
 Hôm qua3341
 Tuần này2157 
 Tất cả6746094 
IP: 34.229.131.158
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC NGHIỆP VỤ Y
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2022
(Cập nhật: 20/12/2022)
 

1. DANH SÁCH CẤP CCHN THÁNG 1-2022.pdf

2Danh sách cấp CCHN Tháng 2-2022.pdf

3. - Danh sách cấp CCHN Tháng 3-2022.pdf

    - Danh sách cấp bổ sung, thay đổi phạm vi chuyên môn hoạt động trong Chứng chỉ hành nghề.pdf

4. - Danh sách cấp CCHN 5.4 ( Công lập).pdf

    - Danh sách cấp CCHN 5.4) Tư nhân).pdf

5.  - DANH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 5-2022.pdf

     - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN T5.2022.pdf

     - DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN T5.2022.pdf

6. - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP T6-2022.pdf

    - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN 7.6.2022.pdf

    - DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG PVCM 7.6-2022.pdf

7.  - DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG - THAY ĐỔI PHẠM VI CHUYÊN MÔN T7-2022.pdf

    - DẠNH SÁCH CẤP BỔ SUNG - THAY ĐỔI PVCM T7-2022.pdf

    - DANH SÁCH CCCHN CÔNG LẬP T7-2022.pdf

    - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP T7-2022.pdf

    - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN T7-2022.pdf

8.  - DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG - THAY ĐỔI PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 8-ĐỢT 1.pdf

    - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 8 - ĐỢT 1.pdf

    - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 8 - ĐỢT 1.pdf

9. - DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 9-ĐỢT 1.pdf

    - DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 9-ĐỢT 2.pdf

     - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 9.2022 ĐỢT 1.pdf

     - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 9.2022 ĐỢT 2.pdf

     - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 9.2022 ĐỢT 1.pdf

     - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 9.2022 ĐỢT 2.pdf

10. - DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 10-2022.pdf

      - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 10-2022.pdf

      - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 10-2022.pdf

11. DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 11-2022.pdf

       - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 11-2022.pdf

       - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 11 - 2022.pdf

12. DANH SÁCH CẤP THAY ĐỔI - BỔ SUNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN THÁNG 12-2022.pdf

        - DANH SÁCH CẤP CCHN CÔNG LẬP THÁNG 12-2022.pdf

        - DANH SÁCH CẤP CCHN TƯ NHÂN THÁNG 12 - 2022.pdf

 
Các bài liên quan
Quyết định thu hồi GPHĐ năm 2022 (24/11/2022)
Các Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề năm 2022 (14/07/2022)
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 (14/01/2022)
Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 (14/01/2022)
Danh sách các nhân đủ tiêu chuẩn cấp chứng nhận là lương y tháng 6 năm 2021 (31/08/2021)
 
Quay lạiXem tiếp