LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1925 
 Hôm qua3140
 Tuần này1925 
 Tất cả6511239 
IP: 44.201.92.114
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
(Cập nhật: 14/01/2022)
 

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của ông Nguyễn Huy Vân.pdf

Quyết định thu hồi CCHND của bà Nguyễn Thị Ngoan.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Bùi Thị Ngọc.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Thị Thương.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Nến.pdf

Quyết định thu hồi chứng chỉ dược của bà Nguyễn Thị Thu Huyền.pdf

Quyết định 28.QĐ-SYT ngày 24.3.2020 về việc thu hồi chứng chỉ dược của bà Trần Hải Yến.pdf

Quyết định 286.QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của Đinh Thị Thu Hiền.pdf

Quyết định 287.QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của phạm thị dung.pdf

Quyết định 294 ngày 27.3.2020 về việc thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Châu Loan.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thu Hương.pdf

Quyết định 348 ngày 24.4.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Thanh Hải.pdf

Quyết định 399 ngày 15.5.2020 về việc thu hồi CCD của bà Bùi Thị Hà.pdf

quyết định 403.QĐ-BYT ngày 19.5.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Tiến Dũng.pdf

Quyết định 414.QĐ-BYT ngày 25.5.2020 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của ông Vũ Đức Thuần.pdf

QĐ 419 ngày 27.5.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thị Trà My.pdf

QĐ 448 ngày 8.6.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thị Thu Hiền (1).pdf

QĐ 482 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của ông Đỗ Việt Hùng.pdf

QĐ 483 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Thanh Nga.pdf

QĐ 484 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Hoài Đức.pdf

QĐ 568A ngày 15.7.2020 về việc hủy CCD của bà Nguyễn Thị Tình.pdf

Quyết định 582 ngày 20.7.2020 về việc hủy CCHND của ông Cao Xuân Phiệt.pdf

Quyết định 624 ngày 10.8.2020 về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Kim Liên.pdf

QĐ 649 ngày 18.8.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thu Hằng.pdf

QĐ 704 ngày 7.9.2020 về việc thu hồi chứng chỉ dược của bà Cao Thị Thanh Nhung.pdf

QĐ 730 ngày 15.9.2020 về việc thu hồi CCD của bà Hoàng Thị Thu.pdf

QĐ 732 về việc hủy CCD của ông Nguyễn Đức Quyền.pdf

QĐ 734 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Bùi Thị Thu.pdf

QĐ 735 về thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Huyền Trang.pdf

QĐ 742 ngày 21.9.2020 về việc thu hồi CCD của Vũ Văn Đồng.pdf

QĐ 815 ngày 15.10.2020 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Bùi Thị Thúy Nga.pdf

QĐ 816 ngày 15.10.2020 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của ông Phạm Văn Luyện.pdf

QĐ 848 ngày 30.10.2020 thu hồi CCD của bà Du Thi Thanh Giang.pdf

QĐ 889 ngày 16.11.2020 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Loan.pdf

qđ 893 ngày 18.11.2020 về thu hồi CCD của ông Vũ Quang Trưởng.pdf

QĐ 895 ngày 19.11.2020 về thu hồi CCD của bà Trần Thị Phương Thúy.pdf

QĐ 896 ngày 19.11.2020 về thu hồi CCD của bà Ngô Thị Thủy.pdf

QĐ 897 ngày 19.11.2020 về thu hồi CCD của bà Phạm Thị Hoài.pdf

qđ 898 ngày 19.11.2020 về thu hồi CCD của bà Vũ Thị Thu Găng.pdf

QĐ 909 ngày 25.11.2020 thu hồi CCD của bà Hoàng Thị Phương.pdf

QĐ 913 ngày 27.12.2020 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Nga.pdf

QĐ 924 ngày 03.12.2020 thu hồi CCD của ông Nguyễn Ngọc Bắc.pdf

QĐ 955 ngày 15.12.2020 thu hồi CCD của ông Đoàn Văn Thư.pdf

QĐ 956 ngày 15.12.2020 thu hồi CCD của ông Phạm Hữu Kỳ.pdf

QĐ 25 ngày 19.01.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Oanh.pdf

QĐ 199 ngày 26.3.2021 thu hồi CCD của bà Lê Thị Thủy.pdf

QĐ 200 ngày 26.3.2021 thu hồi CCD của bà Đinh Thị Nguyên.pdf

QĐ 229 ngày 02.4.2021 hủy CCD của bà Nguyễn Thị Trang.pdf

QĐ 251 ngày 09.4.2021 hủy CCD của ông Vũ Đức Dũng.pdf

QĐ 289 ngày 22.4.2021 thu hồi CCD của bà Trần Thị Cẩm Vân.pdf

QĐ 290 ngày 22.4.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Lan Oanh.pdf

QĐ 317 ngày 6.5.2021 thu hồi CCD của ông Vũ Văn Tú.pdf

QĐ 321 ngày 10.5.2021 thu hồi CCD của bà Trịnh Thị Tươi.pdf

QĐ 311 ngày 04.5.2021 thu hồi CCD của bà Phạm Thị Hằng Nga.pdf

QĐ 328 ngày 14.5.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Dương.pdf

QĐ 343 ngày 19.5.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Mai.pdf

QĐ 354 ngày 27.05.2021 thu hồi CCD của bà Vũ Thị Ngọc Trâm.pdf

QĐ 355 ngày 28.5.2021 thu hồi CCD của bà Phạm Thị Thùy Dương.pdf

QĐ 376 ngày 14.6.2021 thu hồi CCD của ông Nguyễn Quang Tuấn.pdf

QĐ 380 ngày 17.6.2021 thu hồi CCD của bà Vũ Thị Huyền Trang.pdf

QĐ 401 ngày 29.6.2021 thu hồi CCD của bà Trần Thị Mỹ Hạnh.pdf

QĐ 405 ngày 2.7.2021 thu hồi CCD của Trịnh Thị Thùy Linh.pdf

QĐ 410 ngày 8.7.2021 thu hồi đủ điều kiện dược của NT Trang Dương và QT số 15.pdf

QĐ 418 ngày 15.7.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Nga.pdf

QĐ 423 ngày 20.7.2021 thu hồi CCD của bà Vũ Thị Thu Hằng.pdf

QĐ 477 ngày 12.8.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Nhâm.pdf

QĐ 520 ngày 25.8.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Oanh.pdf

QĐ 544 ngày 27.8.2021 thu hồi CCD của bà Phạm Thị Khoa và Hoàng Thị Dương.pdf

QĐ 556 ngày 01.9.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Trang.pdf

QĐ 564 ngày 8.9.2021 thu hồi CCD của bà Phạm Thị Lan.pdf

QĐ 596 ngày 23.9.2021 thu hồi CCD của ông Nguyễn Văn Huy.pdf

QĐ 609 ngày 01.10.2021 thu hồi CCD của ông Lương Tuấn Hưng, bà Vũ Thị Hồng.pdf

QĐ 616 ngày 05.10.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Phượng.pdf

QĐ 636 ngày 11.10.2021 thu hồi CCD của ông Ngô Việt Hồng.pdf

QĐ 642 ngày 18.12.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Thắm.pdf

QĐ 645 ngày 20.10.2021 cấp chứng chỉ hành nghề dược.pdf

QĐ 654 ngày 27.10.2021 thu hồi CCD của ông Phạm Văn Sáu.pdf

QĐ 666 ngày 01.11.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Hồng Sáng.pdf

QĐ 669 ngày 04.11.2021 thu hồi CCD của bà Trịnh Thị Thanh Xuân.pdf

QĐ 682 ngày 11.11.2021 thu hồi CCD của bà Trần Thị Mai.pdf

QĐ 698 ngày 15.11.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Hà.pdf

QĐ 705 ngày 19.11.2021 thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị San.pdf

QĐ 796 ngày 24.12.2021 thu hồi CCD của bà Lưu Thị Huyền.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP năm 2021 (13/01/2022)
Danh sách cơ sở dược cấp đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2021 (13/12/2021)
Danh sách cấp Chứng chỉ Dược năm 2021 (13/12/2021)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược (13/12/2021)
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo (12/08/2021)
 
Quay lạiXem tiếp