LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1859 
 Hôm qua3341
 Tuần này1859 
 Tất cả6745796 
IP: 34.229.131.158
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược
(Cập nhật: 13/12/2021)
 

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Trường Xuân.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Bảo Minh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Thanh Long.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Ngọc Bích.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Minh Huyền.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hùng Hường.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hồng Liên.pdf

Thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nguyễn Huyền.pdf

 

Thu hồi đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nhân Dân.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thái Dương.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Nga Oánh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Hoàng Anh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Khánh Huyền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thu HIền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Phương Thảo 2.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Đức Gia.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc công ty Lavie - France.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Việt Pháp.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Hoapharco 62.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Quang Vĩnh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc PKĐK Thành Đông.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Tuyết Liên.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Minh Nguyên.pdf

Quyết đinh thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của chi nhánh dược liệu - CTCP Dược VTYT Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của NT Kim Dung.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Xuân hùng.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT IDC.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc số 31 - Thanh Miện.pdf

Quyết địnhthu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thảo Minh.pdf
thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của QT Trịnh Thanh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Phương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hưng Anh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 08 - TP. Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đại Lâm.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thuần Lan.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Minh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 39 (1).pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của chi nhánh Thanh Hà.pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty PEM.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Phúc.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Nhân Duyên.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Hằng.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Vũ 02.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hùng Anh.pdf

Quyết định 347 ngày 23.4.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thanh Bình.pdf

Quyết định 358 ngày 29.4.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tú Anh.pdf

QĐ thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của CTCP dược phẩm và TM Ánh Dương.pdf

QĐ thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty TNHH 1TV Dược phẩm Xuân Lộc.pdf

Quyết định 396 ngày 13.5.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Đồng Tâm.pdf

Quyết định số 400 ngày 18.5.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Bảo An.pdf

Quyết định số 413.QĐ-BYT ngày 25.5.2020 thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của chi nhánh Domesco tại Hải Dương.pdf

QĐ 417 ngày 27.5.2020 về việc thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Bình An.pdf

QĐ 478 ngày 23.6.2020 về thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Anh.pdf

QĐ 526 ngày 3.7.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hương Tâm.pdf

QĐ 527 ngày 3.7.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Giang.pdf

QĐ 579 ngày 16.7.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 20.pdf

QĐ 588 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Lê Hoa.pdf

QĐ 599 ngày 31.7.2020 về việc thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Thảo.pdf

Quyet dinh thu hoi GCN GPP, GCN du dieu kien kinh doanh duoc cua NT Thanh Mai.pdf

Quyet dinh thu hoi GCN GPP, GCN du dieu kien kinh doanh duoc cua QT Tuong Thao.pdf

Quyết định 714 ngày 9.9.2020 thu hồi GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Long Quỳnh.pdf

Quyết định 726 ngày 10.9.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Trung tâm Duy Tân.pdf

QĐ 738 ngày 18.9.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hải Nam.pdf

QĐ 739 ngày 18.9.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Bảo Long.pdf

QĐ 752 ngày 28.9.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Trung tâm Minh Hòa.pdf

QĐ 753 ngày 28.9.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Vũ 03.pdf

QĐ 774 ngày 30.9.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàng Minh.pdf

QĐ 790 ngày 07.10.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đại Dương.pdf

QĐ 791 ngày 07.10.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Quyết Hà.pdf

QĐ 803 ngày 09.10.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Thành.pdf

QĐ 811 ngày 15.10.2020 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hiệp Hương.pdf

QĐ 812 ngày 15.10.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện của QT Tâm An.pdf

QĐ 822 ngày 22.10.2020 về thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thành Tín.pdf

QĐ 849 ngày 30.10.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đông.pdf

 

QĐ 850 ngày 30.10.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tâm Phúc.pdf

QĐ 851 ngày 30.10.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT THanh Hòa.pdf

QĐ 878 ngày 12.11.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thành Vân.pdf

QĐ 894 ngày 18.11.2020 về thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Ngân.pdf

QĐ 903 ngày 23.11.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT An Khang.pdf

QĐ 904 ngày 23.11.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đông Á.pdf

QĐ 912 ngày 27.11.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT PKĐK Đức Minh.pdf

QĐ 928 ngày 04.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hồng Phúc.pdf

QĐ 929 ngày 04.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Chi nhánh Kinh Môn.pdf

QĐ 957 ngày 15.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Sinh Huyền.pdf

QĐ 960 ngày 17.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hương Giang.pdf

 QĐ 961 ngày 17.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hải Dương.pdf

QĐ 968 ngày 21.12.2020 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 09.pdf

QĐ 04 ngày 07.01.2021 thu hồi GCN, GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoài Thanh.pdf

QĐ 19 gày 26.01.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Vì sức khỏe.pdf

QĐ 191 ngày 24.3.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện dược của NT Hùng Hương.pdf

QD 192 ngày 24.3.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện dược của QT PKĐK Hà Nội.pdf

QD 220 ngay 01.4.2021 thu hồi GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược NT Thu Huong.pdf

QĐ 232 ngày 05.4.2021 thu hồi GPP, đủ điều kiện dược của QT Lương Ngọc.pdf

QĐ 281 ngày 16.4.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Vũ 01.pdf

QĐ 282 ngày 16.4.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT 04, QT 58.pdf

QĐ 302 ngày 27.4.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Gia Hùng.pdf

QĐ 312 ngày 04.5.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện dược của QT Gia Đình.pdf

QĐ số 313 ngày 04.5.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 38.pdf

QĐ 320 ngày 10.5.2021 thu hồi đủ điều kiện dược của NT Tuấn Nam.pdf

QĐ 319 ngày 10.5.2021 thu hồi GCN GPP, đủ điều kiện dược của NT Trung Hà.pdf

QĐ 352 ngày 25.5.2021 thu hồi GPP, đủ điều kiện dược của NT Phương Thảo.pdf

QĐ 365 ngày 4.6.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Tuấn Quế.pdf

QĐ 381 ngày 17.6.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàn Trang, NT Đăng Quang.pdf

QĐ 393 ngày 24.6.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Thiện Đức.pdf

QĐ 422 ngày 19.7.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàng Trung.pdf

QĐ 440 ngày 28..7.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 57.pdf

 

QĐ 486 ngày 6.8.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Ánh Ngọc.pdf

QĐ 476 ngày 12.8.2021 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Tâm An.pdf

QT 474 ngày 10.8.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của Binh Minh.pdf

QĐ 490 ngày 16.8.2021 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của 05 cơ sở.pdf

QĐ 510 ngày 20.8.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 545 ngày 27.8.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 557 ngày 01.9.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 573 ngày 14.9.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh của NT Minh Tiến.pdf

QĐ 590 ngày 21.9.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược (NT Tuệ Lâm, NT Tùng Vân).pdf

QĐ 610 ngày 01.10.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 05 - CN Ninh Giang.pdf

QĐ 631 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tùng Thoa, QT Quân Yên.pdf

QĐ 641 ngày 13.10.2021 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Kim Ngân, QT Khánh Phương.pdf

QĐ 655 ngày 27.10.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Vũ My, NT Mạnh Yến.pdf

QĐ 670 ngày 04.11.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Khang, QT Tâm Thịnh, QT Hồng Giao.pdf

QĐ 674 ngày 8.11.2021 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của CN Bảo Long, QT Long Xuân.pdf

QĐ 697 ngày 15.11.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của 10 cơ sở.pdf

QĐ 714 ngày 22.11.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Nga_ NT Tan Tung_ NT Duc Du_ QT so 08.pdf

QĐ 734 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 01, QT số 02 - CN Thanh Hà.pdf

QĐ 758 ngày 09.12.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Đức Sang.pdf

QĐ 793 ngày 23.12.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 06.pdf

QĐ 801 ngày 27.12.2021 thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược Cong ty Thanh Son.pdf

QĐ 815 ngày 30.12.2021 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Thu Len, NT IDC.pdf

QĐ số 11 ngày 07.01.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT 24h, QT Tâm Bình.pdf

QĐ số 14 ngày 10.01.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hà Oanh.pdf

    


 
Các bài liên quan
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo (12/08/2021)
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở (28/06/2021)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty (09/06/2021)
Danh sách các cơ sở được cấp GPP (không kèm theo cấp lại đủ điều kiện kinh doanh dược) từ 01.01.2021-23.2.2021 (24/02/2021)
Danh sách các cơ sở được cấp GPP (không kèm theo cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dược) từ 01.01.2020 đến 31.12.2020 (22/02/2021)
 
Quay lạiXem tiếp