LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2151 
 Hôm qua3341
 Tuần này2151 
 Tất cả6746088 
IP: 34.229.131.158
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Danh sách cơ sở dược cấp đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2021
(Cập nhật: 13/12/2021)
 

Danh sách cơ sở cấp đủ điều kiện kinh doanh dược từ 01.01.2021 - 23.2.2021.xls

qđ 193 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ 276 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ 303 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ 323 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ14 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ83 về việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh dược.pdf

QĐ 362 ngày 2.6.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 390 ngay 22.6.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 430 ngày 22.7.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

4. QĐ 457 ngày 03.8.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 494 ngày 17.8.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 568 ngày 09.9.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 601 ngày 28.9.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 639 ngày 12.10.2021 câp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 656 ngày 27.10.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 681 ngày 11.11.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 725 ngày 26.11.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 757 ngày 9.12.2021 cấp chứng chỉ hành nghề dược.pdf

QĐ 761 ngày 09.12.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

14. QĐ 811 ngày 29.12.2021 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách cấp Chứng chỉ Dược năm 2021 (13/12/2021)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược (13/12/2021)
Danh sách người cập nhật kiến thức chuyên môn về dược do trường CĐ Dược TW - Hải Dương đào tạo (12/08/2021)
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở (28/06/2021)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty (09/06/2021)
 
Quay lạiXem tiếp