LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay499 
 Hôm qua3502
 Tuần này4001 
 Tất cả7148538 
IP: 35.175.191.46
 
 
PHÁT THANH
Danh sách người hành nghề tại các PKĐK tư nhân
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn
(Cập nhật: 06/09/2023)
 

Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 10.5.2022.pdf

Danh sách tăng người hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 20.07.2022.pdf

Danh sách người thôi không hành nghề PKĐK Trường Sơn tháng 9.2022.pdf

Danh sách người hành nghề tăng PKĐK Trường Sơn 5.9.2022.pdf

Danh sách nhân sự thôi không hành nghề PKĐK Trường Sơn 3.10.2022.pdf

Báo cáo tăng đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 20.12.2022.pdf

Báo cáo tăng đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 21.02.2023.pdf

Báo cáo giảm đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 01.03.2023.pdf

Báo cáo giảm đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 10.04.2023.pdf

Danh sách người hành nghề tăng PKĐK Trường Sơn 30.5.2023.pdf

Danh sách người hành nghề Giảm PK Trường Sơn 2.6.2023.pdf

Danh sách người hành nghề tăng PK Trường Sơn 5.6.2023.pdf

Danh sách tăng người hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn 2.8.2023.pdf

Báo cáo giảm đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Trường Sơn (Đỗ Hải Ninh) 1.9.2023.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Quốc tế Hà Nội (06/09/2023)
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Thanh Bình (06/09/2023)
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Bảo An (06/09/2023)
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt quốc tế DND Hải Dương (15/08/2023)
Danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB PKĐK Tuấn Tài (12/08/2023)
 
Quay lạiXem tiếp