LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1913 
 Hôm qua3140
 Tuần này1913 
 Tất cả6511227 
IP: 44.201.92.114
 
 
PHÁT THANH
Đăng ký thuốc
CV số 1984 VYT-NVD 15.9.2022 vv thu hồi,sửa đổi, ban hành,công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
(Cập nhật: 19/09/2022)
 

CV số 1984 VYT-NVD 15.9.2022 vv thu hồi,sửa đổi, ban hành,công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.pdf

QĐ 191 QĐ-YDCT 25.8.2022 vv ban hành Danh mục các thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 6 và Đợt 6.1.pdf

QĐ 192 QĐ-YDCT 25.8.2022 vv ban hành Danh mục 22 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 6 và Đợt 6.1.pdf

QĐ 491 QĐ-QLD 26.8.2022 vv Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 thuốc có tên trong Danh mục thuốc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành.pdf

QĐ 193 QĐ-YDCT 29.8.2022 vv Sửa đổi một số thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định.pdf

QĐ 517 QĐ-QLD 5.9.2022 vv Sửa đổi một số thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành.pdf

QĐ 521 QĐ-QLD 8.9.2022 vv Sửa đổi một số thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành.pdf

QĐ 199 QĐ-YDCT 9.9.2022 vv ban hành Danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4.pdf

QĐ 527 QĐ-QLD 9.9.2022 vv Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 53 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178 bổ sung.pdf

QĐ 528 QĐ-QLD 9.9.2022 vv Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178 bổ sung.pdf

 
Các bài liên quan
CV 1522 SYT-NVD ngày 18.7.22 vv thu hồi,ban hành,công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (19/07/2022)
QĐ 411 QLD 18.7.2022 sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo QĐ CQLD (19/07/2022)
QĐ 370 QLD 1.7.22 sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định của Cục Quản lý Dược (02/07/2022)
QĐ 1829 BYT 1.7.2022 sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của BYT (02/07/2022)
CV 1247 SYT-NVD 27.6.2022 vv thu hồi,ban hành,công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (28/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp