LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay702 
 Hôm qua4435
 Tuần này19380 
 Tất cả6100129 
IP: 3.236.138.35
 
 
PHÁT THANH
Đăng ký thuốc
QĐ 108-QLD-BYT ngày 03.3.22 Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
(Cập nhật: 23/05/2022)
 
QĐ 108-QLD-BYT ngày 03.3.22 Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược.pdf
 
Các bài liên quan
QĐ 86-QLD-BYT ngày 24.2.22 Về việc ban hành danh mục 28 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (23/05/2022)
QĐ 69-QLD-BYT ngày 17.2.22 Về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (23/05/2022)
QĐ 64- QLD-BYT ngày 14.2.22 Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược (23/05/2022)
QĐ 63-QLD-BYT ngày 14.2.22 Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược (23/05/2022)
QĐ 75- YDCT-BYT ngày 28.1.22 Về việc ban hành Danh mục 39 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (23/05/2022)
 
Quay lạiXem tiếp