LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay643 
 Hôm qua1715
 Tuần này4041 
 Tất cả3211285 
IP: 10.0.1.10
 
 
PHÁT THANH
Nội dung TTHC thuộc Sở y tế
Lĩnh vực Khám chữa bệnh (Quản lý hành nghề)
(Cập nhật: 18/07/2019)
 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH (22).docx
1.Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.docx
2. Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế.docx
3.Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.docx
4. Thủ tục Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.docx
5. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.docx
6. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định.docx
7. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.docx
8. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế..docx
9.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế..docx
10.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.docx
11.Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế..docx
12.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Trạm xá, Trạm y tế cấp xã..docx
13.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.docx
14.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.docx
15.Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự....docx
16.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.docx
17.Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.docx
18.Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.docx
19.Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu.docx
20.Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung.docx
21.Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định 442016NĐ-CP ngày 1552016 của Thủ tướng Chính phủ.docx
22.Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.docx
 
Các bài liên quan
Lĩnh vực Giám định y khoa (03/07/2019)
Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế (03/07/2019)
Lĩnh vực Mỹ phẩm (03/07/2019)
Lĩnh vực Y dược cổ truyền (03/07/2019)
Lĩnh cực đào tạo (27/06/2019)
 
Quay lạiXem tiếp