LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay494 
 Hôm qua3502
 Tuần này3996 
 Tất cả7148533 
IP: 35.175.191.46
 
 
PHÁT THANH
Năm 2023
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2023
(Cập nhật: 27/09/2023)
 

1. QĐ số 08 ngày 06.01.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Phương Lành.pdf

2. QĐ số 19 ngày 11.01.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT T&A số 3, QT Thành Đạt.pdf

3. QĐ số 25 SYT ngày 17.1.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Minh Châu 6.pdf

4. QĐ số 48 ngày 09.2.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity so 990_ 984_ 1017.pdf

5. QĐ số 67 ngày 23.2.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thu Hoài, QT Minh Hằng.pdf

6QĐ số 71 ngày 01.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Minh Châu.pdf

7QĐ 104 ngày 3.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Thành.pdf

8. QĐ số 106 SYT ngày 7.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàng Minh.pdf

9. QĐ số 109 SYT ngày 8.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Việt Pháp.pdf

10. QĐ số 128 SYT ngày 16.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hồng Phúc, QT Nguyễn Oanh, QT Vì Dân.pdf

11QĐ số 142 SYT ngày 23.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thanh Loan, NT Lâm Thương, NT Bảo Minh.pdf

12QĐ số 151 SYT ngày 28.3.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hiển Long.pdf

13QĐ số 181 QĐ-SYT ngày 10.4.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Diệu Tâm.pdf

14QĐ số 192 QĐ-SYT ngày 13.4.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Tanzania

15. QĐ 204 QĐ-SYT ngày 24.4.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Như Ngân.pdf

16. QĐ 205 QĐ-SYT ngày 24.4.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Đức Phúc Anh.pdf

17. QĐ số 219 QĐ-SYT ngày 04.5.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Trang Đức, QT Bạch Mai, QT Hoa Lan, QT Tùng Dương.pdf

18QĐ số 231 QĐ-SYT ngày 08.5.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tung Van 2.pdf

19. QĐ số 241 ngày 12.5.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Khiêm Giang.pdf

20QĐ số 249 SYT ngày 18.5.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Việt Mỹ, NT Đông Thoa.pdf

21. QĐ số 277 SYT ngày 31.5.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Trung Hạnh, QT Thanh Cường.pdf

22. QĐ số 278 SYT ngày 31.5.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Bạch Mai.pdf

23QĐ số 300 QĐ-SYT ngày 15.6.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Quầy thuốc Khánh Đoài.pdf

24. QĐ số 332 SYT ngày 21.6.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Tâm Dược.pdf

25. QĐ số 1359 ngày 23.6.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tuấn Hưng, NT Bình Minh.pdf

26. QĐ số 351 ngày 05.7.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 07.pdf

27. QĐ số 361 ngày 11.7.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Nhuần Huy, NT Trung Hà, NT Uyên Liên, NT Hùng Nhung số 39.pdf

28. QĐ số 376 ngày 21.7.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Thu Thủy.pdf

29QĐ số 396 ngày 27.7.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Lâm Nguyệt, Thái Thái, Tuấn Hà, số 20, Hà Thành, QT Thắng Huyền, Gia Linh.pdf

30. QĐ số 408 ngày 4.8.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Dược Tín.pdf

31. QĐ số 419 ngày 7.8.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty Thanh Sơn, QT Phương Thủy.pdf

32. QĐ số 427 ngày 10.8.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàng Minh.pdf

33QĐ số 437 ngày 14.8.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Xuân Hùng, NT PKĐK Bạch Mai.pdf

34. QĐ số 448 QĐ-SYT ngày 17.8.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Diễm Hiền, QT Ngọc Hân.pdf

35. QĐ số 458 QĐ-SY ngày 23.8.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 21.pdf

36. QĐ số 464 QĐ-SY ngày 29.8.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 35, QT số 18, QT Hải Toán, NT Tùng Anh.pdf

37. QĐ số 476 QĐ-SY ngày 30.8.2023 vv thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Ngọc Châu.pdf

38. QĐ số 429 ngày 8.9.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Pharma & care số 06.pdf

39. QĐ số 525 ngày 15.9.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tuyên Thúy.pdf

40. QĐ số 529 ngày 18.9.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Nga, QT Thanh Vân.pdf

41. QĐ số 555 ngày 26.9.2023 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc số 8A Quang Trung, Quầy thuốc Thanh Loan 3.pdf

 
Các bài liên quan
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở (27/09/2023)
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2023 (22/09/2023)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2023 (22/09/2023)
Quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2023 (22/09/2023)
Danh sách hủy thuốc Gây nghiện-Hướng thần-Tiền chất được duyệt năm 2023 (22/09/2023)
 
Quay lạiXem tiếp