LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay488 
 Hôm qua1593
 Tuần này2081 
 Tất cả7107162 
IP: 44.192.254.173
 
 
PHÁT THANH
Năm 2023
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2023
(Cập nhật: 22/09/2023)
 

1. QĐ số 21 ngày 16.1.2023 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

2. QĐ số 43 ngày 6.2.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

3. QĐ số 70 ngày 27.2.2023 cấp, cấp lại, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

4. QĐ số 114 SYT ngày 13.3.2023 cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dược

5. QĐ số 149 SYT Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ngày 27.3.2023.pdf

6. QĐ số 182 QĐ-SYT ngày 11.4.2023 vv Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

7. QĐ số 206 QĐ-SYT ngày 24.4.2023 vv Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

8. QĐ số 228 QĐ-SYT ngày 8.5.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

9. QĐ số 246 QĐ-SYT ngày 16.5.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

10. QĐ số 253 QĐ-SYT ngày 22.5.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

11. QĐ số 267 QĐ-SYT ngày 29.5.2023 vv cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

12. QĐ số 285 QĐ-SYT ngày 5.6.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

13. QĐ số 290 QĐ-SYT ngày 12.6.2023 vv cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

14. QĐ số 330 QĐ-SYT ngày 21.6.2023 vv cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

15. QĐ số 337 QĐ-SYT ngày 27.6.2023 vv cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

16. QĐ số 362 ngày 12.7.2023 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 16.pdf

17. QĐ số 373 ngày 19.7.2023 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 17.pdf

18. QĐ số 405 ngày 01.8.2023 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 18.pdf

19. QĐ số 420 ngày 7.8.2023 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 19.pdf

20. QĐ 432 ngày 14.08.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Hiền.pdf

21. QĐ 452 ngày 21.08.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Vũ Thị Vân Anh, Trần Thị Du, Đỗ Thị Thao.pdf

22. QĐ 461 ngày 29.08.2023vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Vũ Thị Sinh, Nguyễn Thế Dương, Phan Thị Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh, Phan Hồng Hạnh.pdf

23. QĐ 491 ngày 05.09.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Thu Hiền, Vũ Thị Kim Anh, Nguyễn Đức Tuyến.pdf

24. QĐ 497 SYT ngày 11.9.2023 vv Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược.pdf

25. QĐ số 538 QĐ-SYT ngày 19.9.2023 vv cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Đợt 25).pdf

 
Các bài liên quan
Báo cáo danh sách người có CCD đang hành nghề tại các cơ sở (21/09/2023)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 2023 (18/09/2023)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2023 (18/09/2023)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2023 (18/09/2023)
Văn bản thông báo đáp ứng GSP của các cơ sở (14/09/2023)
 
Quay lạiXem tiếp