LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay3612 
 Hôm qua2409
 Tuần này19178 
 Tất cả6480864 
IP: 34.238.189.240
 
 
PHÁT THANH
Năm 2022
QĐ vv cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược năm 2022
(Cập nhật: 04/01/2023)
 

QĐ 05 ngày 06.1.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 32 SYT ngày 18.1 vv cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 90 SYT ngày 10.2 vv cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

QĐ 96 ngày 17.2.2022 về việc điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 116 SYT ngày 28.2 vv cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 143 SYT ngày 11.3 vv cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 162 SYT ngày 22.3 vv cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 191,193-SYT 4.4.2022 vv cấp và điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 227-SYT 20.4.2022 vv cấp chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 250 SYT ngày 6.5.2022 vv cấp chứng chỉ hành nghề Dược Tháng 5.2022 ( Đợt 1).pdf

QĐ 274 ngày 23.5.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

1. QĐ 334 ngày 06.6.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

2. QĐ 363 ngày 21.6.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

1. QĐ 385 ngày 06.7.2022 về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

2. QĐ 394 ngày 13.7.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

3. QĐ 411 ngày 18.7.2022 về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

4. QĐ 424 ngày 27.7.2022 về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 448 ngày 10.8.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 470 SYT ngày 19.8.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 475 SYT ngày 29.8.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 502 SYT ngày 09.9.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 530 SYT ngày 23.9.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 603 SYT ngày 10.10.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 613 SYT ngày 20.10.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 615 SYT ngày 25.10.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 631 SYT ngày 31.10.2022 về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 648 SYT ngày 07.11.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 660 SYT ngày 14.11.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 683 SYT ngày 21.11.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 697 SYT ngày 28.11.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 746 SYT ngày 14.12.2022 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 754 SYT ngày 19.12.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

QĐ 794 SYT ngày 30.12.2022 về việc cấp, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2022 (31/12/2022)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2022 (31/12/2022)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2022 (31/12/2022)
Danh sách cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (27/10/2022)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2022 (28/09/2022)
 
Quay lạiXem tiếp