LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay133 
 Hôm qua1593
 Tuần này1726 
 Tất cả7106807 
IP: 18.232.179.37
 
 
PHÁT THANH
Năm 2022
Danh sách cơ sở dược cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược năm 2022
(Cập nhật: 31/12/2022)
 

QĐ số 10 ngày 12.01.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 42 ngày 24.01.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 117 ngày 28.2.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 141 ngày 10.3.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 160 ngày 22.3.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 223 ngày 19.4.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 245 ngày 04.5.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 258 ngày 13.05.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 275 ngày 23.05.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 333 ngày 06.06.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 356 ngày 14.06.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 364 ngày 21.06.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 381 ngày 29.06.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 417 ngày 21.07.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 419 ngày 25.07.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 434 ngày 03.08.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 449 ngày 11.08.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 467 ngày 19.08.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 476 ngày 29.08.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 685 ngày 21.11.2022 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 501 ngày 09.9.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 540 ngày 30.9.2022 cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 604 ngày 13.10.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 616 ngày 25.10.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 638 ngày 01.11.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 649 ngày 07.11.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ số 661 ngày 14.11.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 716 ngày 06.12.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 750 QĐ-SYT ngày 16.12.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

QĐ 801 ngày 30.12.2022 cấp, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dược.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2022 (31/12/2022)
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2022 (31/12/2022)
Danh sách cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (27/10/2022)
Ban hành công bố thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (06/10/2022)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2022 (28/09/2022)
 
Quay lạiXem tiếp