LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay3424 
 Hôm qua2409
 Tuần này18990 
 Tất cả6480676 
IP: 34.238.189.240
 
 
PHÁT THANH
Năm 2022
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs năm 2022
(Cập nhật: 31/12/2022)
 

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 13.07.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp điều chỉnh GCN GPs ngày 24.01.2022.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs ngày 24.01.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 10.3.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GCN GPs ngày 28.2.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GCN GPs ngày 22.3.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 5.4.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 4.5.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 13.05.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 23.05.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 06.06.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 14.06.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 21.06.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 29.06.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 13.07.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 21.07.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 25.07.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 03.08.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 11.08.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 19.08.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 29.08.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 09.9.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 30.9.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 13.10.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 25.10.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 01.11.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 07.11.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp GPs ngày 14.11.2022.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPs ngày 21.11.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPs ngày 6.12.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPP ngày 16.12.2022.pdf

Danh sách các cơ sở cấp, điều chỉnh GPP ngày 30.12.2022.pdf

 
Các bài liên quan
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2022 (31/12/2022)
Danh sách cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (27/10/2022)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2022 (28/09/2022)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 2022 (29/08/2022)
Danh sách thu hồi thẻ người giới thiệu thuốc của các Công ty (28/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp