LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2140 
 Hôm qua3341
 Tuần này2140 
 Tất cả6746077 
IP: 34.229.131.158
 
 
PHÁT THANH
Năm 2022
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược 2022
(Cập nhật: 31/12/2022)
 

QĐ 11 ngày 07.01.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT 24h, QT Tâm Bình.pdf

QĐ 14 ngày 10.1.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hà Oanh.pdf

QĐ số 48 ngày 25.01.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược (NT Minh Chau, QT so 03, so 01 - Thanh Dong).pdf

QĐ 56 ngày 26.1.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của NT TTYT Kinh Môn cơ sở 2.pdf

QĐ 94 ngày 15.2.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tuấn Hiền, QT Khải Yên.pdf

QĐ số 111 ngày 24.2.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Linh Thuy.pdf

QĐ 122 ngày 02.3.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Nhật Minh, CN Chí Linh.pdf

QĐ 146 ngày 14.3.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 20 - CN Ninh Giang.pdf

QĐ số 156 ngày 21.3.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty Trí Dũng.pdf

QĐ 172 ngày 25.3.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược NT Minh Tân, NT Linh An.pdf

QĐ 198 ngày 6.4.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Duy Hoàng, QT Cẩm Vân.pdf

QĐ 217 ngày 14.4.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Ngọc Thuần, QT Hoapharco số 20.pdf

QĐ 230 ngày 20.4.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty An Dương.pdf

QĐ 252 ngày 10.5.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược

QĐ 264 ngày 17.5.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Bình Định.pdf

QĐ 266 ngày 18.5.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Tâm Đức.pdf

QĐ 270 ngày 20.5.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Nhật Minh.pdf

QĐ 332 ngày 2.6.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Quỳnh Chi.pdf

QĐ 344 ngày 6.6.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Xoài Cát II.pdf

QĐ 365 ngày 21.6.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hoàng Huy.pdf

QĐ 383a ngày 5.7.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hồng Hà.pdf

QĐ 392 ngày 12.7.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Mạnh Vân.pdf

QĐ 413 ngày 19.7.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Quý Dương, 3T (số 2).pdf

QĐ 428 ngày 29.7.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Phương Nghị, Đức Phúc.pdf

QĐ 432 ngày 2.8.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity số 982.pdf

QĐ 450 ngày 16.8.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity số 1044.pdf

QĐ 473 SYT 24.8.2022 vv thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc QT Tuấn Xoa, Mai Hương.pdf

QĐ 484 SYT 30.8.2022 vv thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Quầy thuốc Hà Vy.pdf

QĐ 664 ngày 14.11.2022 thu hồi đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Văn Vượng.pdf

QĐ 670 ngày 18.11.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Việt Mỹ, NT Tâm Đức, QT Tân Dược.pdf

QĐ 692 ngày 22.11.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thềm Xuyến, NT Phúc Linh.pdf

QĐ 701 ngày 01.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity 1387.pdf

QĐ 717 ngày 07.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Thành Minh.pdf

QĐ 726 ngày 09.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity 952.pdf

QĐ 748 ngày 15.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Mạnh An.pdf

QĐ 751 QĐ-SYT ngày 19.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity 1025_ 985_ QT Thanh Loan 2.pdf

QĐ 761 QD-SYT ngày 20.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Pharmacity 951.pdf

QĐ số 772 QĐ-SYT ngày 26.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược QT Trung tam Kim Thanh_ QT so 04 Kim Thanh_ cong ty Anh Duong.pdf

QĐ 792 ngày 30.12.2022 thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Ngoc Mai_ QT Yen Truong.pdf

 
Các bài liên quan
Danh sách cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (27/10/2022)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty năm 2022 (28/09/2022)
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược 2022 (29/08/2022)
Danh sách thu hồi thẻ người giới thiệu thuốc của các Công ty (28/07/2022)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (20/05/2022)
 
Quay lạiXem tiếp