LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay100 
 Hôm qua1593
 Tuần này1693 
 Tất cả7106774 
IP: 18.232.179.37
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP năm 2021
(Cập nhật: 13/01/2022)
 

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 11.1.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 12.5.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 15.4.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 16.2.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 24.3.pdf

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP cấp ngày 28.4.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPP ngày 2.6.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPS ngày 22.7.2021.pdf

4. Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 03.8.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 22.7.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 17.8.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 09.9.2021.pdf

Danh sách các cơ sở điều chỉnh GCN GPs ngày 28.9.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 28.9.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 12.10.2021.pdf

Danh sách các cơ sở điều chỉnh GCN GPs ngày 26.11.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 26.11.2021.pdf

Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 09.12.2021.pdf

15. Danh sách các cơ sở được cấp, điều chỉnh GCN GPs ngày 22.12.2021.pdf

16. Danh sách các cơ sở được cấp GCN GPs ngày 29.12.2021.pdf

 
 
Quay lại