LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay383 
 Hôm qua2975
 Tuần này13875 
 Tất cả6737662 
IP: 3.239.129.52
 
 
PHÁT THANH
KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty
(Cập nhật: 09/06/2021)
 

Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của CTCP dược liệu TW 2 ( 1.11.2018).pdf

Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của CTCP dược liệu TW 2 (tháng 01.2019).pdf

Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của CTCP Dược liệu TW 2 (10.6.2019).pdf

Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty TNHH sanofi aventis Việt Nam ngày 25.9.19.pdf

Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty TNHH Novartis VN.pdf

6. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam ngày 4.5.2020.pdf

7. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của CTCP Sanofi Việt Nam ngày 30.6.2020.pdf

8. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của CTCP Dược liệu TW 2 ngày 27.7.2020.pdf

9. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam ngày 8.9.2020.pdf

10. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty TNHH MSD HH Việt Nam ngày 16.9.2020.pdf

11. Danh sách người cấp thẻ giới thiệu của công ty TNHH MSD HH Việt Nam ngày 08.10.2020.pdf

 

Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của Công ty TNHH Sanofi aventis ngày 11.12.2020.pdf

Danh sách người cấp thẻ giới thiệu thuốc của công ty Sanofi ngày 19.4.2021.pdf


 
Các bài liên quan
Danh sách các cơ sở được cấp GPP (không kèm theo cấp lại đủ điều kiện kinh doanh dược) từ 01.01.2021-23.2.2021 (24/02/2021)
Danh sách các cơ sở được cấp GPP (không kèm theo cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dược) từ 01.01.2020 đến 31.12.2020 (22/02/2021)
Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược từ 01.01.2020 - 31.12.2020 (20/02/2021)
Danh sách cấp GXN nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc năm 2020 (cập nhật đến 31.12.2020) (18/02/2021)
danh sách cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2020 (cập nhật đến 31.12.2020) (18/02/2021)
 
Quay lạiXem tiếp