PHÁT THANH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay420 
 Hôm qua9549
 Tuần này29469 
 Tất cả2899584 
IP: 10.0.1.10
 

KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
(Cập nhật: 15/09/2020)
 
Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của ông Nguyễn Huy Vân.pdf

Quyết định thu hồi CCHND của bà Nguyễn Thị Ngoan.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Bùi Thị Ngọc.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Thị Thương.pdf

Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Nến.pdf

Quyết định thu hồi chứng chỉ dược của bà Nguyễn Thị Thu Huyền.pdf

Quyết định 28.QĐ-SYT ngày 24.3.2020 về việc thu hồi chứng chỉ dược của bà Trần Hải Yến.pdf

Quyết định 286.QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của Đinh Thị Thu Hiền.pdf

Quyết định 287.QĐ-SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của phạm thị dung.pdf

Quyết định 294 ngày 27.3.2020 về việc thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Châu Loan.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thu Hương.pdf

Quyết định 348 ngày 24.4.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Thanh Hải.pdf

Quyết định 399 ngày 15.5.2020 về việc thu hồi CCD của bà Bùi Thị Hà.pdf

quyết định 403.QĐ-BYT ngày 19.5.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Tiến Dũng.pdf

Quyết định 414.QĐ-BYT ngày 25.5.2020 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của ông Vũ Đức Thuần.pdf

QĐ 419 ngày 27.5.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thị Trà My.pdf

QĐ 448 ngày 8.6.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thị Thu Hiền (1).pdf

QĐ 482 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của ông Đỗ Việt Hùng.pdf

QĐ 483 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của bà Nguyễn Thị Thanh Nga.pdf

QĐ 484 ngày 24.6.2020 về việc thu hồi CCD của ông Nguyễn Hoài Đức.pdf

QĐ 568A ngày 15.7.2020 về việc hủy CCD của bà Nguyễn Thị Tình.pdf

Quyết định 582 ngày 20.7.2020 về việc hủy CCHND của ông Cao Xuân Phiệt.pdf

Quyết định 624 ngày 10.8.2020 về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Kim Liên.pdf

QĐ 649 ngày 18.8.2020 về việc thu hồi CCD của bà Lê Thu Hằng.pdf

QĐ 704 ngày 7.9.2020 về việc thu hồi chứng chỉ dược của bà Cao Thị Thanh Nhung.pdf

QĐ 730 ngày 15.9.2020 về việc thu hồi CCD của bà Hoàng Thị Thu.pdf

QĐ 732 về việc hủy CCD của ông Nguyễn Đức Quyền.pdf

QĐ 734 thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Bùi Thị Thu.pdf

QĐ 735 về thu hồi chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Huyền Trang.pdf
 
Các bài liên quan
Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược từ 01.01.2020 - 31.07.2020 (18/08/2020)
Danh sách cấp GXN nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc năm 2020 (cập nhật đến 12.8.2020) (18/08/2020)
danh sách cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2020 (cập nhật đến 18.08.2020) (18/08/2020)
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ dược từ 01.01.2020 - 12.08.2020 (18/08/2020)
Quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (08/08/2020)
 
Quay lạiXem tiếp