PHÁT THANH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1600 
 Hôm qua1767
 Tuần này3367 
 Tất cả1783153 
IP: 10.0.1.10
 

KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược
(Cập nhật: 13/01/2020)
 
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Trường Xuân.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Bảo Minh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Thanh Long.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Ngọc Bích.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Minh Huyền.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hùng Hường.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hồng Liên.pdf

Thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nguyễn Huyền.pdf

Thu hồi đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nhân Dân.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thái Dương.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Nga Oánh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Hoàng Anh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Khánh Huyền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thu HIền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Phương Thảo 2.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Đức Gia.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc công ty Lavie - France.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Việt Pháp.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Hoapharco 62.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Quang Vĩnh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc PKĐK Thành Đông.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Tuyết Liên.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Minh Nguyên.pdf

Quyết đinh thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của chi nhánh dược liệu - CTCP Dược VTYT Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của NT Kim Dung.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Xuân hùng.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT IDC.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc số 31 - Thanh Miện.pdf

Quyết địnhthu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thảo Minh.pdf
thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của QT Trịnh Thanh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Phương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hưng Anh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 08 - TP. Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đại Lâm.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thuần Lan.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Minh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 39 (1).pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của chi nhánh Thanh Hà.pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty PEM.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Phúc.pdf
 
Các bài liên quan
Danh sách cấp GXN nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc năm 2019 (09/01/2020)
Danh sách các cơ sở cấp đủ điều kiện kinh doanh dược 2019 (09/01/2020)
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dược 2019 (09/01/2020)
Danh sách cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2019 (09/01/2020)
Văn bản thông báo đáp ứng GSP của các cơ sở (02/01/2020)
 
Quay lạiXem tiếp