PHÁT THANH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2915 
 Hôm qua3429
 Tuần này29080 
 Tất cả2673103 
IP: 10.0.1.10
 

KQ TTHC Dược, mỹ phẩm
Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở hành nghề dược
(Cập nhật: 05/08/2020)
 
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Trường Xuân.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Bảo Minh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Thanh Long.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Ngọc Bích.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Minh Huyền.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hùng Hường.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Hồng Liên.pdf

Thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nguyễn Huyền.pdf

Thu hồi đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Nhà thuốc Nhân Dân.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thái Dương.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Nga Oánh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Hoàng Anh.pdf

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Khánh Huyền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Thu HIền.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Phương Thảo 2.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc Đức Gia.pdf

Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc công ty Lavie - France.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Nhà thuốc Việt Pháp.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc Hoapharco 62.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Quang Vĩnh.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc PKĐK Thành Đông.pdf

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn '' Thực hành tốt nhà thuốc'' Quầy thuốc Tuyết Liên.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của Nhà thuốc Minh Nguyên.pdf

Quyết đinh thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của chi nhánh dược liệu - CTCP Dược VTYT Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của NT Kim Dung.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Xuân hùng.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT IDC.pdf

Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Quầy thuốc số 31 - Thanh Miện.pdf

Quyết địnhthu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thảo Minh.pdf
thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc của QT Trịnh Thanh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Phương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hưng Anh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 08 - TP. Hải Dương.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đại Lâm.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thuần Lan.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Minh.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 39 (1).pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của chi nhánh Thanh Hà.pdf

thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty PEM.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Phúc.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Nhân Duyên.pdf

thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Kim Hằng.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hoàng Vũ 02.pdf

Quyết định thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Hùng Anh.pdf

Quyết định 347 ngày 23.4.2020 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Thanh Bình.pdf

Quyết định 358 ngày 29.4.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Tú Anh.pdf

QĐ thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của CTCP dược phẩm và TM Ánh Dương.pdf

QĐ thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của công ty TNHH 1TV Dược phẩm Xuân Lộc.pdf

Quyết định 396 ngày 13.5.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Đồng Tâm.pdf

Quyết định số 400 ngày 18.5.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT Bảo An.pdf

Quyết định số 413.QĐ-BYT ngày 25.5.2020 thu hồi GCN GDP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của chi nhánh Domesco tại Hải Dương.pdf

QĐ 417 ngày 27.5.2020 về việc thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Bình An.pdf

QĐ 478 ngày 23.6.2020 về thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Minh Anh.pdf

QĐ 526 ngày 3.7.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Hương Tâm.pdf

QĐ 527 ngày 3.7.2020 thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Giang.pdf

QĐ 579 ngày 16.7.2020 về việc thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của QT số 20.pdf

QĐ 588 thu hồi GCN GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Lê Hoa.pdf

QĐ 599 ngày 31.7.2020 về việc thu hồi GPP, đủ điều kiện kinh doanh dược của NT Đức Thảo.pdf

Quyet dinh thu hoi GCN GPP, GCN du dieu kien kinh doanh duoc cua NT Thanh Mai.pdf

Quyet dinh thu hoi GCN GPP, GCN du dieu kien kinh doanh duoc cua QT Tuong Thao.pdf
 
Các bài liên quan
Văn bản thông báo đáp ứng GSP của các cơ sở (29/07/2020)
Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc của các công ty (29/07/2020)
Danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (28/07/2020)
Danh sách cấp GXN nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc năm 2020 (cập nhật đến 30.6.2020) (01/07/2020)
Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược từ 01.01.2020 - 30.06.2020 (01/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp