LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay242 
 Hôm qua1593
 Tuần này1835 
 Tất cả7106916 
IP: 18.232.179.37
 
 
PHÁT THANH
Dân số-KHHGĐ
Nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững
(Cập nhật: 05/01/2021)
 

Sau gần 60 năm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình, thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, thực hiện cam kết quốc tế về dân số, phát triển và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, công tác Dân số-KHHGĐ của Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng. 


Tỉnh đã kiểm soát được tốc độ gia tăng dân số, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế (2,17 con bình quân trong giai đoạn 2015-2019); dân số trong độ tuổi lao động tăng cao (65,7%) và bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007. Chất lượng dân số được nâng cao (tuổi thọ bình quân 74,9 tuổi năm 2019 cao hơn trung bình của cả nước), từng bước kiểm soát được mức độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh (năm 2015 là 117 bé trai/100 bé gái, ước tính năm 2020 là 114,5 bé trai/100 bé gái). Tính đến tháng 11/2020 tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 77%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 43%; sức khoẻ sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Hải Dương đang phải đối mặt với những thách thức mới như vấn đề già hoá dân số với tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh (năm 2009 người cao tuổi chiếm 11,5%, năm 2019 tăng lên là 15,5%). Người cao tuổi đang phải đối mặt với nhiều thách thức: 76% người cao tuổi sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp, đời sống vật chất còn gặp nhiều khó khăn; khoảng 45% người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội, ít có tiết kiệm để chi tiêu khi tuổi già, mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là các bệnh mạn tính; trong khi đó, hệ thống an sinh xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu; tình trạng VTN, TN có thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn còn chiếm tỷ lệ cao với khoảng 13%-15% tổng số trường hợp phá thai; tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân còn gặp nhiều khó khăn do vị thành niên, thanh niên chưa chủ động tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên xu hướng tăng (11 tháng năm 2020 là 17.5%, tăng 1.7% so với cùng kỳ năm 2019); nhận thức của một bộ phận nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đối với nâng cao chất lượng giống nòi còn hạn chế. 


Để giải quyết các vấn đề trên việc nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất quyết định đến sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và sự phát triển của đất nước. Hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020 với chủ đề, "Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững", công tác Dân số và phát triển cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tích cực vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân; là một nội dung trọng tâm trong hoạt động thường kỳ; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và phát triển vào nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

                                                      Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh 
 
Các bài liên quan
Kim Thành: Cổ động tuyên truyền ngày dân số Việt Nam (31/12/2020)
Truyền thông lưu động hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26/12 (26/12/2020)
Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (18/12/2020)
Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững (10/12/2020)
Thanh Miện: Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân (19/11/2020)
 
Quay lạiXem tiếp