LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2343 
 Hôm qua2662
 Tuần này5005 
 Tất cả4044319 
IP: 35.153.166.111
 
 
PHÁT THANH
Dân số-KHHGĐ
Xây dựng mô hình, mạng lưới và cơ chế liên ngành về dân số
(Cập nhật: 09/11/2021)
 

Với mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đó là nội dung trong Kế hoạch thực hiện Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn tỉnh mà UBND tỉnh vừa ban hành.

 

Truyền thông lưu động trên các đường phố chính tại TP Hải Dương

 

Cụ thể giai đoạn 2021 – 2025: Giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành các cấp nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển. Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các địa phương trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lồng ghép  tham gia tích cực và tình nguyện của cộng đồng.

 

Giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Triển khai và đánh giá kết quả việc triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các địa phương trong tỉnh./.

                                                                      Hải Hà

 
Các bài liên quan
Cẩm Giàng đẩy mạnh truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (02/11/2021)
Thanh Hà truyền thông chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ có thai (29/10/2021)
Chủ động thích ứng với già hóa dân số (30/09/2021)
Bảo vệ sức khoẻ phụ nữ mang thai trước đại dịch Covid - 19 (15/09/2021)
Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái (12/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp