LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2253 
 Hôm qua20682
 Tuần này29773 
 Tất cả7134854 
IP: 35.175.191.46
 
 
PHÁT THANH
Tin hoạt động các Đoàn thể
Ứng phó dịch COVID-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
(Cập nhật: 14/09/2021)
 

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022, ứng phó dịch COVID-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chỉ thị nêu rõ, năm học 2020 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu kép vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương về giáo dục, đào tạo trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương; phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó với các tình huống về dịch, bệnh COVID-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. Tận dụng tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non, tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.

2. Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục: Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030; quy hoạch sắp xếp lại hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 2 dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh theo hướng: tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy của giáo viên; tập trung khai thác, sử dụng trang thiết bị và ứng dụng công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ; từng bước hội nhập quốc tế trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

5. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho học sinh; quan tâm đến tâm lý, tư tưởng của học sinh do tác động của dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà.

6. Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập, tham mưu các cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng người làm việc theo quy mô lớp và theo định mức quy định. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, bảo đảm xây dựng trường học an toàn, cổng trường an toàn giao thông cho học sinh.

8. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9. Đổi mới quản lý giáo dục, hiệu lực công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định; thực hiện cải cách hành chính, tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường phân cấp cho cơ sở, đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện đổi mới công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan, phản ánh đúng thực tế chất lượng giáo dục của các nhà trường. Chủ động thực hiện các giải pháp, chuẩn bị điều kiện đáp ứng yêu cầu đổi mới của các kỳ thi.  Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.

10. Tổ chức thực hiện:

a) Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư công, chính sách tài chính giúp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

b) Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị này tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện./.

                                                                                         HH

 

 

 
Các bài liên quan
Một gia đình ở xã Nhật Tân ủng hộ 135 triệu đồng cho miền nam phòng chống Covid-19 (10/09/2021)
“Cánh tay nối dài” trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (09/09/2021)
Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu (08/09/2021)
Miễn giảm tiền nước sạch cho nhiều đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (06/09/2021)
Công ty Bảo hiểm Chubb life ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 (06/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp